Opšti uslovi prodaje

Opšti uslovi prodaje

1. Pružalac usluga

Internet portal tutobene.com u vlasništvu kompanije tutobene.com sa sedištem u 9470 Buchs SG, Švajcarska, registrovane kod Privredne komore Švajcarske je klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije "Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u daljem tekstu tutobene.com, koji korisnicima usluga - oglašivačima u Republici Srbiji pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu.

2. Besplatne usluge

tutobene.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka - oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

3. Plaćene usluge

tutobene.com pruža plaćene usluge a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka - oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti, b) usluge reklamiranja putem banera i c) usluge prodajnih kp izloga. tutobene.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

4. Registracija i oglašavanje od strane korisnika usluga

Za korišćenje usluga tutobene.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem tutobene.com tako što korisnik usluga unese Ime, Prezime, e-mail adresu i lozinku a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od tutobene.com.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku - oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na tutobene.com, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku - oglas.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane tutobene.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke - oglasa - predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama tutobene.com, kao i po mogućstvu na Facebook stranici tutobene.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke - oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa tutobene.com uz obaveštenje oglašivaču.

5. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga (kao i digitalne distribucije i nabavke igara i drugih virtualnih dobara), medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
Zabranjeno je oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
Fizičkim licima je zabranjeno oglašavanje potpuno novih stvari, s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca", po Zakonu o trgovini).

6. Zabranjene radnje prilikom oglašavanja

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i slično).
Zabranjeno je unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

7. Pravila i uslovi za slanje elektronskih poruka

Svojim registrovanim korisnicima tutobene.com nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih KP poruka. Komunikacija putem KP poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

Zabranjeno je koristiti tutobene.com za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.
Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga tutobene.com. Spam KP poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na tutobene.com u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

8. Trgovina između korisnika

tutobene.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga tutobene.com je na sopstveni rizik i tutobene.com, niti njegov vlasnik tutobene.com neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

9. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na tutobene.com

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na tutobene.com. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke - oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. tutobene.com će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga - oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke - oglasa. Korisnik usluga - oglašivač pristaje na umetanje vodenog žiga od strane tutobene.com u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na tutobene.com.10. Sankcije zbog kršenja pravila i uslova

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja tutobene.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga tutobene.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija tutobene.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge tutobene.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Quable B.V. ili otežavanja rada portala tutobene.com.

11. Isključenje odgovornosti

tutobene.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, tutobene.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke tutobene.com.
U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, tutobene.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na tutobene.com.
U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, tutobene.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, tutobene.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

Copyright © tutobene.com